Terug

Wat is het risico dat je loopt als je gaat beleggen?

Wat is het risico dat je loopt als je gaat beleggen? Wat gebeurt er met mijn geld als het bedrijf failliet gaat?


1 Antwoord

Antwoord van ALL SOLITION BV-HOLDING

Rendement en risico

Bij beleggen draait het om rendement en risico. Die twee hangen sterk met elkaar samen. In het algemeen geldt: beleggingen waarvan u een hoog rendement kunt verwachten, brengen ook een hoog risico met zich mee. Neemt u genoegen met lagere rendementsverwachtingen, dan zullen doorgaans ook de risico’s kleiner zijn. Maar welke keuzes u ook maakt, beleggen is nooit helemaal zonder risico.

Algemene risico’s van beleggen

Als u gaat beleggen loopt u risico’s. Voor een deel heeft u die zelf in de hand. Maar er zijn ook factoren die de waarde van uw aandelen beïnvloeden, zonder dat u daar iets aan kunt doen. Een aantal algemene beleggingsrisico’s is:

 • Marktrisico: het marktrisico hangt samen met de algemene economische situatie. Alle beleggingsproducten hebben met dit risico te maken. Voorbeelden zijn: periodes van groei of achteruitgang van de economie, belastinghervormingen of veranderingen in de wereldwijde energiesituatie. Ook koersschommelingen behoren tot het marktrisico.
 • Koersrisico: dit is het risico op koersschommelingen. In welk bedrijf of welke instantie u ook belegt, u loopt altijd een koersrisico. Oorzaken van koersrisico zijn een nieuwe concurrent die hetzelfde product maakt, een staking of de publicatie van de resultaten van een bedrijf. Dit risico kunt u deels vermijden door uw beleggingen te spreiden.
 • Valutarisico: als u in een andere valuta dan de euro belegt, is de kans groot dat de koers van die valuta bij verkoop of aflossing van de belegging verschilt van de valutakoers bij de aankoop. Dit heeft een positieve of negatieve invloed op uw beleggingen.
 • Herbeleggingsrisico: het risico dat u dividend, rentebetalingen, verkochte beleggingen of andere inkomsten uit beleggingen niet opnieuw kunt beleggen tegen hetzelfde rendement als van de oorspronkelijke belegging. U kunt bijvoorbeeld obligaties hebben die de afgelopen jaren 7 tot 8 procent opleverden en die u op de vervaldag maar tegen 4 procent kunt herbeleggen.
 • Renterisico: de waarde van bepaalde beleggingen daalt als de marktrente stijgt. Een voorbeeld hiervan zijn obligaties. Wanneer de rente op de financiële markten stijgt nadat u uw obligatie heeft gekocht, dalen de koers en de waarde van uw obligatie. U kunt dan immers op de markt obligaties met dezelfde looptijd vinden als die van u, maar met een hogere rente. Uw belegging is dus minder interessant dan de andere obligatie geworden. Over het algemeen heeft een verhoging van de rentetarieven ook een negatieve invloed op de koersontwikkeling van aandelen.
 • Liquiditeitsrisico: door omstandigheden kan het gebeuren dat uw beleggingen niet of nauwelijks verhandeld kunnen worden op de beurs. Bijvoorbeeld omdat het zo slecht gaat met een bedrijf dat niemand de aandelen of obligaties van het bedrijf wil kopen. U kunt uw beleggingen dan niet verkopen. Ook het gebrek aan marktonderhoud door financiële instellingen en handelshuizen valt hieronder.
 • Debiteurenrisico: de kans dat een bedrijf of uitgevende instantie, de debiteur, zijn verplichtingen niet nakomt. Meestal heeft dat te maken met een slechte financiële positie of een faillissement van de debiteur.
Risico’s beperken

Een goede voorbereiding is belangrijk als u wilt gaan beleggen. U heeft namelijk zelf veel invloed op de risico’s die u loopt. Bedenk daarom voordat u gaat beleggen wat uw doelstellingen, mogelijkheden en verwachtingen zijn:

 • Kunt u uw geld voor langere tijd missen?
 • Bent u bereid om risico’s te lopen?
 • Belegt u om uw inkomen aan te vullen of wilt u een vermogen opbouwen voor later?
 • Gaat u voor het eerst beleggen of bent u een doorgewinterde belegger?
Het belangrijkste dat u kunt doen om risico’s te vermijden is: uw beleggingen spreiden. Dan spreidt u namelijk ook de risico’s. U kunt beleggingen spreiden over verschillende beleggingscategorieën (zoals aandelen, obligaties, onroerend goed, deposito’s). Maar ook daarbinnen kunt u spreiden. Zo kunt u aandelen kopen uit verschillende sectoren, of obligaties met verschillende looptijden. Een praktische manier om uw beleggingen te spreiden is het deelnemen in beleggingsfondsen