Terug

Hoe zit het met de aansprakelijkheid van een vermogensbeheerder?

Dagobert

7 jaar geleden heb ik een aanzienlijk vermogen in beheer gegeven bij een vermogensbeheerder. Er is een behoudend profiel afgesproken, aangezien het vermogen mijn persioensvoorziening is. Na 7 jaar is er sprake van een zeer teleurstellend resultaat: op onderdelen is een verlies geboekt van maar liefst 20%. De gehele performance van deze vermogensbeheerder ligt aanzienlijk onder het gemiddelde en steeks schril af tegen de van toepassing zijnde benchmark. Wat voor mogelijkheden heb ik als particulier om een vermogensbeheerder aansprakelijk te stellen voor de aanzienlijke waardevermindering van mijn vermogen? 


1 Antwoord

Antwoord van Eerlijkvermogensbeheer

Op 25-2-2015 kreeg ik deze vraag onder ogen, derhalve niet eerder kunnen inzien. Het aller belangrijkste is de afspraak die u maakt met de vermogensbeheerder over de Do's And Don'ts binnen uw portefeuille. Heeft u een behouden profiel afgesproken omdat u een pensioensoptiek heeft (aangegeven), dan is het gehalte aan aandelen al gemaximeerd op 50% (richtlijn AFM / DSI). Vormt de portefeuille slechts een klein deel van uw totale (pensioen)vermogen, dan moet dit duidelijk worden aangegeven en vastgelegd. 

 

Vervolgens is het beleggingsplan bij aanvang een belangrijke leidraad. Wordt er in dit plan gewag gemaakt van een afwijkende beleggingsstijl, dan is benchmark-relatering alweer minder belangrijk. Alles komt eigenlijk terug op de afspraken die u gemaakt heeft met de beheerder en de invulling door de beheerder van het beleggingsplan, waar u mee akkoord zou zijn gegaan. Pas wanneer er een normale, behoudende beleggingsstijl is afgesproken met een reguliere beleggingskeuze (aandelen en obligaties) en u heeft hier duidelijke afwijkingen in geconstateerd is een claim van u jegens de beheerder een kansrijke excercitie. U dient dan eerst schriftelijk de beheerder van de klacht op de hoogte te stellen en pas na beoordeling van de beheerder en een afwijzing kunt u zich wenden tot het Kifid. Daar wordt de zaak beoordeeld en wordt een poging gedaan om tot overeenstemming te komen (schikking). Lukt dit niet naar tevredenheid, dan staat een gang naar de rechter open om uw gelijk alsnog te kunnen halen.

 

Met hartelijke groeten,

 

eerlijkvermogensbeheer.nl

Gijs Van Doorn