Terug

Hoe krijg ik via uw bedrijf het hoogste rendement op mijn opgebouwde pensioen?

Ik krijg binnenkort een grote afkoopsom, die ik eventueel wil onderbrengen via uw nieuwe formule (eigen bv.). Hoe werkt dat precies?


1 Antwoord

Antwoord van Raad van Vermogen BV

Geachte mevrouw, meneer,

 

Afhankelijk van de omvang van de afkoopsom kan het oprichten van een stamrecht BV interessant zijn. U kan op deze wijze fiscale afrekeningen doorschuiven en de hoogte enigzins zelf sturen. Vervolgens is het zaak om de gelden zo solide mogelijk te laten beleggen echter met een hoger rendement dan een gemiddelde obligatieportefeuille. En hier komt de specialisatie van Raad van Vermogen naar voren. Door per beleggingscategorie de beste manager/beheerder te selecteren die er in de markt te krijgen is het voor Raad van Vermogen mogelijk betere performance te creeren met gereduceerde risico's. De gelden worden op deze wijze over een drietal strategien verdeeld. Hierdoor wordt de kans op het behalen van het uiteindelijk doel bijzonder groot.

Ik begrijp dat dit een wat summiere uiteenzetting is en ik zou graag onze activiteiten uitgebreider aan u presenteren tijdens een persoonlijke ontmoeting maar hoop derhalve u hiermee een eerste idee te hebben gegeven.

 

In afwachting van uw reactie verblijf ik.

 

Met vriendelijke groet,

 

Edwin Bruin