NHD: Rendementen vergelijken, let op deze valkuilen

Op 18 juni 2016 is het onderstaande artikel gepubliceerd in de dagbladen van de Holland Media Combinatie (Noordhollands Dagblad, IJmuider Courant, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad & De Gooi- en Eemlander).


Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch baseren veel beleggers hun beslissingen op historische rendementen. Bij het vergelijken en beoordelen van rendementen moet je op een aantal belangrijke punten letten. Deze zullen we in dit artikel benoemen.

Bruto- en nettorendement
Sommige vermogensbeheerders rapporteren het brutorendement (vóór aftrek van kosten) en anderen het nettorendement (na aftrek van kosten). Beheerders die brutorendementen rapporteren doen dit vaak vanwege de hoge kosten. Na aftrek van kosten vallen de rendementen dan flink tegen. Wanneer je rendementen gaat beoordelen en vergelijken, kijk dan altijd naar het nettorendement, dus na aftrek van alle kosten.


Rendementen vergelijken met een benchmark
Een rendement van 10% klinkt in eerste instantie aardig, maar zegt niets over de prestatie van een vermogensbeheerder. Het rendement zegt pas iets, als je het vergelijkt met een relevante benchmark (vergelijkingsmaatstaf). Je kunt de rendementen van een vermogensbeheerder of beleggingsfonds ook vergelijken met de concurrenten.


Relevantie
Het is ook belangrijk om de relevantie van de historische rendementen te bepalen. Hanteert de vermogensbeheerder nog dezelfde beleggingsstrategie, zijn dezelfde mensen aan het roer en is de kostenstructuur nog hetzelfde? Wijzigingen op bovenstaande vlakken zorgen dat historische resultaten minder zeggen over de toekomstverwachtingen.

Beleggen op de lange termijn
Beoordeel het rendement van een vermogensbeheerder nooit over een korte periode. Het heeft weinig zin om prestaties van vermogensbeheerders te beoordelen over drie maanden of één jaar. Over korte periodes kan iedere beheerder een underperformance behalen en zelfs de beste beheerders hebben weleens een mindere periode. Prestaties over drie, vijf en tien jaar hebben veel meer betekenis.

Rendement en risico gaan hand in hand
Tot slot is het belangrijk om te weten welk risico gelopen is om het rendement te behalen. De ene beheerder heeft misschien veel meer risico genomen om hetzelfde rendemente te behalen dan de andere. Om hiervoor te ‘corrigeren’ kun je de standaarddeviatie of andere risicomaatstaven vergelijken. Helaas geven maar weinig vermogensbeheerders deze informatie prijs. De transparantie bij vermogensbeheerders is de laatste jaren toegenomen, maar het is nog steeds noodzakelijk om verder te kijken dan de gepresenteerde resultaten.

Op July 6, 2016