Rabobank Ledencertificaten afbouwen

Het is zo ver. Een officieel schrijven van de Rabobank aan alle houders van Ledencertificaten waarin zwart-op-wit gesteld wordt dat de certificaten geen spaarproduct zijn maar een belegging. Fijn dat de brief er ligt natuurlijk, maar wat heeft dat lang mogen duren. In het FD van vandaag wordt via een woordvoerder van de Rabobank aangegeven dat gebleken is dat niet alle houders van de certificaten goed wisten wat voor soort papier ze in handen hadden. Precies een jaar geleden schreef ik de column ‘Ledencertificaten Rabobank onder vuur’ en in mei van dit jaar ‘Rabobank Ledencertificaten verder in de knel’. Het belang van risicospreiding, de betekenis van diep-achtergesteld papier en het belang van een goede verhandelbaarheid is al jaren onvoldoende bekend.

Trouwe klanten
De Ledencertificaten zijn de afgelopen jaren, zo zegt de Rabobank zelf, verkocht aan de trouwste klanten. Goed dat er nu een brief komt natuurlijk, maar tegelijkertijd is het op zijn zachts gezegd opmerkelijk dat er een officieel schrijven nodig is om die trouwe klanten te wijzen op de risico’s. Dan vraag je je toch af of er überhaupt over risico’s gesproken wordt met niet trouwe klanten.

Risico’s
Een goede belegger zorgt voor adequaat risicomanagement. Daar hoort een brede spreiding over beleggingscategorieën en -posities bij. De Rabobank zelf geeft aan dat het passend is wanneer een beleggingsportefeuille uit maximaal 20% Ledencertificaten bestaat. Wij achten 5% passender.

Wat gaat er nu gebeuren?
In de afgelopen periode liep het aantal certificaten dat ter verkoop werd aangeboden flink op. Er waren veel vragen aan de Rabobank zelf en wij hebben ook een bovengemiddeld aantal vragen beantwoord van verontruste Rabobank cliënten. Wat ons juist is opgevallen is dat een flink deel van de certificaathouders niet verkocht hebben. De meest gehoorde reden is dat ‘als de Rabobank zegt dat ik ze moet houden dan doe ik dat’. Wij zijn benieuwd wat de uitwerking zal zijn op de koersontwikkeling van de ledencertificaten nu Rabobank specifiek aangeeft dat Ledencertificaten vallen onder het risico van beleggingen.

Twee scenario’s
Er zijn nu eigenlijk twee scenario’s mogelijk nu Rabobank een vervolg stap maakt in haar zorgplicht naar cliënten door ze schriftelijk te wijzen op de risico’s van Ledencertificaten. Of men interpreteert de brief en de risico’s zo dat er toch nog een grote verkoopgolf komt of de verkoopdruk neemt juist af. De Rabobank heeft een flinke verse pot geld klaarstaan om de verkopen voor een behoorlijk deel op te vangen, maar hoe lang kan men doorgaan? Wat wordt de volgende stap?

Op September 12, 2013