Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Markt vermogensbeheer trekt terug aan

In de nasleep van de economische en financiële crisis is er een heropleving merkbaar van de markt van het vermogensbeheer. Maar vermogende klanten nemen minder snel risico’s, dus zijn de beleggingen met een lager risico meer in trek.

Een moeilijk klimaat voor vermogensbeheerders die tegelijk kosten moeten besparen en winsten moeten bestendigen. Vermogensbeheerders die nieuwe activiteiten willen ontplooien, moeten hun klanten exclusief en transparant advies bieden afgestemd op de persoonlijke waarden van de belegger. Dit zijn de algemene bevindingen van de nieuwe Studie Vermogensbeheer van Roland Berger Strategy Consultants, gebaseerd op een bevraging van 180 klanten wereldwijd. "Het vermogensbeheer trekt na de sterke impact van de financiële crisis veel sneller aan dan verwacht," zegt Grégoire Tondreau, Principal bij Roland Berger Strategy Consultants in Brussel.

Herstel van de wereldwijde markt van het vermogensbeheer
In 2008 kromp de wereldwijde markt van vermogensbeheer met 19%. Tegen het einde van 2010 trok de markt echter weer aan met een groei van 14% tot 27,6 biljoen euro. In 2011 is de Europese markt van het vermogensbeheer ruim 17% groter dan in 2008. Over dezelfde periode groeide de Aziatische markt met 14% en de Amerikaanse met 12%.

Beleggers erg voorzichtig:minder vraag naar risicovolle producten met hoge marges
Hoewel er dus sprake is van groei van de markt van vermogensbeheer, heeft deze ook af te rekenen met enkele structurele zwakheden. Tengevolge van de omvangrijke financiële crisis, beleggen klanten op een veel voorzichtigere manier. De vraag naar minder risicovolle producten met minder grote marges, zoals bijvoorbeeld indexfondsen ("Exchange-Trade Funds, ETFs), stijgt. "De focus ligt nu op het beschermen en behouden van de activa," licht Grégoire Tondreau toe. "Klanten zijn onverschillig voor complexe beleggingsproducten na hun slechte ervaringen tijdens de crisis. Ze kiezen voor producten die een grote veiligheid garanderen." Daarom ligt de kosten-inkomsten ratio van het vermogensbeheer op 70%, dus boven het niveau van voor de crisis en dit ondanks de inspanningen om de kosten in te perken. In 2007 bedroeg deze ratio 63%. Leveranciers moeten zich nu meer inspannen om hun inkomsten te doen stijgen terwijl ze ook verder moeten gaan met het drukken van de kosten.

Klanten vragen exclusief advies
Vermogensbeheerders moeten een hoge kwaliteit in hun dienstverlening nastreven. Een uitmuntende service is wat klanten boven alles wensen. Leveranciers moeten bijzondere aandacht besteden aan het op één lijn brengen van hun internationale aanbod en hun klanten tegelijk op maat gesneden voorstellen doen. Dit vergt uiteraard een precieze kennis van de individuele noden en voorkeuren van elke klant, zegt Grégoire Tondreau. Het gegeven advies mag niet enkel gebaseerd zijn op de omvangvan het te beleggen vermogen. Het moet bovendien ook de persoonlijke waarden van de klant reflecteren.Voor vermogensbeheerders betekent dit een breuk met de traditionele, productgedreven aanpak en het herzien van het hele proces van adviesverlening. Een factor die van toenemend belang wordt, is de mogelijkheid om transparantie te verschaffen over de risicoclassificatie en de reële kosten van individuele beleggingsproducten.

Grote vraag naar offshore bankieren
De redenen waarom klanten besluiten om in het buitenland te bankieren liggen in de kwaliteit van het geboden beleggingsadvies, de politieke stabiliteit van de gekozen landen en de internationale reikwijdte van producten. Volgens het onderzoek spelen belastingsvoordelen slechts in tweede instantie een rol. Gevestigde financiële centra zoals Zwitserland, Luxemburg en Liechtenstein worden nog steeds als betrouwbare landen voor vermogensbeheer beschouwd.

Toename van technologische oplossingen
Beleggers appreciëren niet enkel transparant advies van hoge kwaliteit maar willen ook van de meest recente technologieën kunnen genieten. Ze gebruiken meer en meer oplossingen voor elektronisch bankieren waarmee ze hun vermogen om het even waar en op elk moment kunnen beheren. "Leveranciers moeten daarom manieren zoeken om betrouwbare technologieën te integreren in hun adviesmodel om hun klanten ook via deze weg een toegevoegde waarde te kunnen bieden", merkt Tondreau op.

België: een recordbedrag op spaarboekjes en druk op marges voor de private bank
De totale rijkdom in België volgt sinds eind 2008 een opwaartse trend. Sterker nog, het totale vermogen van individuen (exclusief vastgoed) overschreed eind 2010 voor de eerste keer de kaap van EUR 900 miljard (EUR 85 k per persoon); een stijging van meer dan EUR 100 miljard in 2 jaar tijd. Hiermee plaatst België zich in de kopgroep van Europese landen in termen van rijkdom per inwoner. Parallel aan deze trend evolueerde ook het spaarprofiel van de Belg. De depositospaarrekeningen stegen met 38% tegenover 2008, wat het beeld van de dwangmatige Belgische spaarder nog versterkt.De evolutie van de markt van het privaat bankieren in België ligt in lijn met een totaal vermogen onder beheer in private banking. Dat steeg immers tot EUR 190 miljard, ongeveer 22% boven het niveau van 2008, waardoor we het niveau benaderen van de voor de crisis (EUR 200 miljard). Een belangrijk deel van de activa onder beheer in contanten heeft de druk op de marges voor de private bankiers ook doen toenemen.

(Bron: Analist.be)

Op October 5, 2011