Vermogensbeheer moet veranderen

Veel vermogensbeheerders en private banken likken hun wonden door de financiële crisis. Volgens een onderzoek van PricewaterhouseCoopers onder 238 private banken en vermogensbeheerders zullen zij een substantiële verandering moeten doorvoeren om succesvol te zijn in de toekomst. Een simpelere en transparantere manier van bankieren zal zijn intrede doen, het zogenaamde ”nieuw klassiek bankieren”.

Dit nieuw klassiek bankieren houdt in dat vermogensbeheerders gerichter keuzes zullen moeten maken in hun dienstverlening en de klant centraal moeten stellen. Op deze wijze wordt de dienstverlening simpeler, minder risicovol en transparanter. Ook de manier van vergoeden zal moeten veranderen en de bedrijfsprocessen zullen efficiënter moeten worden uitgevoerd. Op den duur zullen deze veranderingen zorgen voor een toenemend vertrouwen in de sector.

Vermogensbeheerders denken dit vertrouwen te kunnen terug winnen door 4 thema’s van het “nieuw klassiek bankieren”door te voeren, namelijk Customer Relation Management (CRM), doelgroepafbakening, investeren in technologie en kostenreductie en efficiëntie.

CRM
De wens van de klant moet weer centraal staan bij banken en vermogensbeheerders. Gek genoeg is de prioriteit van aantrekken en behouden van geschikt CRM talent gedaald de afgelopen jaren. Bijna twee derde van de CRM’ers geeft aan dat het serviceniveau nog onder een wenselijk niveau ligt. Een vijfde geeft aan niet precies te weten waar de klant behoefte aan heeft. PWC geeft aan dat om succesvol te zijn er geïnvesteerd zal moeten worden in CRM talent en er tijd moet worden gestoken in contact met de klant.

Doelgroepafbakening
Bijna de helft van de vermogensbeheerder levert diensten aan alle niveaus van vermogende. Winstgevendheid in de verschillende groepen verschilt echter sterk. Vermogensbeheerders moeten bedenken voor welke beleggers zij de benodigde schaalvoordelen, de systemen, productmix en CRM capaciteiten hebben om succesvol en winstgevend te zijn.

Investeren in technologie
Online technologie zal de sleutel zijn naar transparantie en loyaliteit. Echter is dit op het moment veelal de zwakste schakel. Veel vermogensbeheerders zullen daarom de IT-budgetten gaan opvoeren. “Klanten willen op ieder moment van de dag kunnen weten wat er met hun vermogen gebeurt” aldus PWC.

Kostenreductie en efficiency
Bijna 40% van de vermogensbeheerders denkt de komende periode tussen de 10% en 20% aan kostenreducties door te voeren, 20 % denkt zelfs meer dan 20% te bezuinigen. Zij denken dit primair te realiseren door gezamenlijke activiteiten op het gebied van IT, HR en operations.

Bron: PricewaterhouseCoopers

Op July 21, 2011